- Ethereum

Ethereum Hard Fork Constantinople | Có nên đầu tư ETH lúc này

Video is ready, Click Here to View ×


Đợt hardfork Constantinople lần này là giai đoạn 2 trong dự án nâng cấp tổng thể Metropolis của Ethereum. Giai đoạn 1 trong dự án này có tên là Byzantium, đã diễn ra vào tháng 10/2017, bản nâng cấp Bynzantium nhắm tới việc tăng tốc độ giao dịch và độ bảo mật trên Blockchain của Ethereum cùng với việc điều chỉnh hợp đồng thông minh để phù hợp với việc sử dụng cho các giao dịch kinh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *